INSTAL·LACIÓ JOIERIA PEDRA DE TOC


L’Anònima 
Dissabte 11 de maig

Pedra de Toc és l’associació de joieres que neix al Centre Històric de Manresa, destinada al joier creador artesà que dissenya i fabrica les seves pròpies joies.

Promou la difusió i creació de la joieria contemporània i d’autor, donant-li el reconeixement com a disciplina artística més enllà d’una simple utilització ornamental, entenent que cada creador transmet uns valors personals en cada obra.

Aquest any 2019 presentaran la instal·lació/Happening «Segona Pell» en la que hi participen: Anna Estella i Bisbal «Annest», Pilar Freixanet, Mar Cucurella i Ballarà, Núria Malé i Espinalt, Marga Serra i Oliveras, Natàlia Paradell, Dörte Seeger, Cristina Giménez Llobet «Crisjoies».